Konsey

Merkezimizde özellikle onkolojik vakalar için düzenli olarak haftalık konsey toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılara bizler, radyoloji, medikal ve radyasyon onkolojisi uzmanlarımız katılmaktadır.

Tedavi kararları multidisipliner olarak birlikte ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda verilmektedir.