Biyopsiler

İnce İğne Biyopsisi-iiab (meme ve tiroid)

Core Biyopsi

Meme veya organlardaki kitlelerden kalın çaplı iğne ile 1 cm. boyunda doku örneği alınmasıdır.

Açık Biyopsi

Anestezi yapılarak ve cilt kesilerek tanı amaçlı parça alma veya kitlenin tamamının çıkartılmasıdır.

Endoskopik Biyopsi

Endoskopik işlem sırasında mide veya kalın bağırsaktan küçük bir parça örnek alınmasıdır. Mide ve barsak kanserlerinin tanısında kullanılır.

Clit Biyopsileri

Cilt kanseri şüphesi taşıyan yerlerden veya benlerin tamamen çıkartılması işlemidir.

Us Eşlikli Organ Biyopsiler

Ulaşılamayan organ veya bölgeden ultrason kılavuzluğunda hücre veya doku örneği alınmasıdır.

Tel İşaretleme Biyopsi

Memenin ele gelmeyen kitlelerinin mamografi veya ultrason yardımı ile yerleştirilen tel kılavuz eşliğinde bulunarak çıkartılmasıdır.