Onko-Plastik Cerrahi

Onko-Plastik Cerrahi

Onkoplastik cerrahi, kanser nedeniyle kaybedilen veya estetik kusur oluşan memeyi yeniden oluşturmak veya onarmaktır. Yani tedavi edici onkolojik ameliyatla plastik ameliyatın birleştirilmiş şeklidir. Aynı anda veya onkolojik ameliyattan bir süre sonra uygulanabilir. Hasta memenin yanı sıra uygun görüntüyü sağlamak için sağlam memeye de uygulanabilir. Yöntem daha önce meme kaybı bulunan hastalara da uygulanabilir. Onkoplastik cerrahi sayesinde; meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta, bir memesini kaybetmek yerine sağlıklı ve iyi görünüme sahip göğüslere kavuşmuş olarak ameliyattan çıkar. Böylece; kadınlar ameliyat sonrasında moral buluyor, sosyal hayata hızla yeniden adapte oluyor ve psikolojik travmalar yaşamadan meme kanseriyle mücadele ediyor.

Yakın zamana kadar yapılan meme kanseri ameliyatlarında, genellikle memenin tamamının alınması gerekiyordu ve bu durum hastanın psikolojisinde kötü etki bırakıyordu. Onkoplastik cerrahi yöntemiyle; özellikle meme kanseri hastalığının en önemli sorunlarından birisi olan beden bütünlüğünün bozulması ve benlik algısının zedelenmesi durumu, daha ortaya çıkmadan bertaraf ediliyor. Onkoplastik cerrahi ile kanser nedeniyle bir meme ameliyat edilirken, örneğin aşırı büyük veya deforme olan ve hastaya rahatsızlık veren karşı meme de ameliyat ediliyor. Böylece meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta, bir memesini kaybetmek yerine sağlıklı ve iyi görünümlü iki meme ile ameliyattan çıkarak moral buluyor.

Onkoplastik cerrahi uygulamaları günümüzde, yüksek riskli hastalarda daha kanser ortaya çıkmadan meme dokusunun alınarak yerine bir protez veya hastanın kendi dokularıyla bir meme oluşturulması için de kullanılıyor. Bu şekilde meme kanseri riski tamamen ortadan kalkmasa da yüzde 90 oranında azalır.

onko-plastik_cerrahiUygulanacak yöntem hastaya, hastalığın tedavi şekline ve zamana göre değişmektedir. Cerrah ve hasta yöntemi birlikte tartışmalı ve seçmelidir. Genellikle kullanılan yöntemler:

·Öncesinde doku genişletici kullanarak veya direk uygulama ile silikon implantlar.

·Hastanın kendi sırt veya karın adalesinden meme oluşturulması.

·Hastanın kendi dokularına ilave olarak silikon implant konulması.

·Büyük memelerde hem hasta hem karşı meme küçültülerek yeniden şekillendirme.

·Meme cildinin korunarak silikon implant uygulaması.

·Koruyucu amaçla bir veya iki meme dokusunun boşaltılarak yeni meme yapılması.

·Meme koruyucu ameliyatlarda oluşan boşluğun doldurulması.